Ông LÊ VĂN TAM

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Từ 10/1971-6/1975: Công tác tại phòng Kế hoạch - Ty Nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Từ 7/1975-1/1977: Phó phòng kế hoạch - Ty Nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Từ 2/1977 - 6/1978: Trưởng phòng Kế hoạch - Ty Nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Từ 7/1978 - 6/1986: Phó giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Từ 7/1986 -10/1988: Phó giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa, kiêm trưởng ban quản lý xây dựng vùng mía Thanh Hóa

Từ 11/1988 -6/1992: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty mía đường I; Phó Bí Thư Đảng Ủy, Giám đốc nhà máy đường Lam Sơn

Từ 11/1992-12/1999: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty mía đường I; Chủ tịch Hiệp hội mía đường Lam Sơn; Phó bí thư Đảng Ủy; Giám đốc Công ty đường Lam Sơn

Từ 2000 - 2007: Chủ tịch Hiệp hội mía đường Việt Nam

Từ 2000 - 4/2011: Chủ tịch Hiệp hội mía đường Lam Sơn; Phó Bí thư Đảng Ủy; Chủ tịch HĐQT; Tổng giám đốc Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn

Từ 5/2011 đến nay: Chủ tịch Hiệp hội mía đường Lam Sơn; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn

Bài viết liên quan

Ông LÊ VĂN TAM

Cử nhân kinh tế

Gửi thông tin đến hiệp hội

Send message with us successful ! thank you

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib64/php/modules/pdo_sqlite.so' - /usr/lib64/php/modules/pdo_sqlite.so: undefined symbol: sqlite3_column_table_name

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: