Ông LÊ BÁ CHIỀU

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Từ 12/10/1998- 24/08/2001: Nhân viên phòng Nguyên liệu

Từ 25/08/2004 -16/09/2003: Nhân viên kế toán - xí nghiệp sản phẩm mới

Từ 17/09/2003 - 23/12/2003: Nhân viên xí nghiệp nguyên liệu và dịch vụ vận tải

Từ 24/12/2003-15/5/2009: Nhân viên phòng kế hoạch đầu tư

Từ 16/5/2009 -21/11/2009: Cán bộ trường Cao đẳng nghề Lam Kinh

Từ 22/11/2009 -28/02/2011: Phó phòng Nguyên liệu - Công ty cổ phần mía đường Lam sơn

Từ 1/3/2011-29/05/2014: Giám đốc Công ty CPĐTPT Lam Sơn - Bá Thước

Từ 30/5/2014-04/2016: Phó Tổng giám đốc phụ trách Nguyên liệu - Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn

Từ 04/2016 -10/2018: Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Công ty TNHH Trung tâm NC&PT nông nghiệp Công nghệ cao Lam Sơn

Từ 11/2018-04/2019: Trợ lý Chủ tịch Hội đồng Quản trị- Phụ trách Ban kinh tế hợp tác chương trình liên kết Hợp tác xã kiểu mới - Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn

Từ 05/2019 đến nay: Thường trực Ban vận động thành lập Hiệp hội tre luồng Thanh Hóa

Bài viết liên quan

Ông LÊ BÁ CHIỀU

Kỹ sư nông nghiệp

Gửi thông tin đến hiệp hội

Send message with us successful ! thank you

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib64/php/modules/pdo_sqlite.so' - /usr/lib64/php/modules/pdo_sqlite.so: undefined symbol: sqlite3_column_table_name

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: