Giới thiệu Hiệp hội Thanh Hóa

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có khoảng 126 doanh nghiệp, cơ sở chế biến tre luồng, hộ kinh doanh cá thể. Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa; sự quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ của các cấp, các ngành, các tổ chức trong và ngoài nước, công tác phát triển tre luồng đã có những đóng góp to lớn trong lĩnh vực nông lâm nghiệp của tỉnh. Tuy nhiên, các sản phẩm từ tre luồng còn có giá trị thấp, chủ yếu là sản phẩm thô, bán thành phẩm; các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất tre luồng nhìn chung có quy mô nhỏ lẻ, năng lực sản xuất yếu, hoạt động chưa có sự liên kết…, nên chưa mang lại bước đột phá về kinh tế - xã hội, chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh tre luồng của tỉnh Thanh Hóa.

Hiệp hội tre luồng tỉnh Thanh Hóa được thành lập sẽ tập hợp, đoàn kết hội viên là những tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực trồng, chế biến, kinh doanh tre luồng; đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Bài viết liên quan

Giới thiệu Hiệp hội Thanh Hóa

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có khoảng 126 doanh nghiệp, cơ sở chế biến tre luồng, hộ kinh doanh cá thể. Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo, lã

Gửi thông tin đến hiệp hội

Send message with us successful ! thank you

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib64/php/modules/pdo_sqlite.so' - /usr/lib64/php/modules/pdo_sqlite.so: undefined symbol: sqlite3_column_table_name

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: