Giới thiệu hiệp hội thanh hóa

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có khoảng 126 doanh nghiệp, cơ sở chế biến tre luồng, hộ kinh doanh cá thể. Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa; sự quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ của các cấp, các ngành, các tổ chức trong và ngoài nước, công tác phát triển tre luồng đã có những đóng góp to lớn trong lĩnh vực nông lâm nghiệp của tỉnh. Tuy nhiên, các sản phẩm từ tre luồng còn có giá trị thấp, chủ yếu là sản phẩm thô, bán thành phẩm; các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất tre luồng nhìn chung có quy mô nhỏ lẻ, năng lực sản xuất yếu, hoạt động chưa có sự liên kết…, nên chưa mang lại bước đột phá về kinh tế - xã hội, chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh tre luồng của tỉnh Thanh Hóa.

Hiệp hội tre luồng tỉnh Thanh Hóa được thành lập sẽ tập hợp, đoàn kết hội viên là những tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực trồng, chế biến, kinh doanh tre luồng; đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Quý vị vui lòng tải tài liệu

Tải tài liệu

Mục tiêu tổng quát của hiệp hội thanh hóa

Lĩnh vực hoạt động

Hoat dong

Phương hướng hoạt động

BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI TRE LUỒNG TỈNH THANH HÓA KHÓA I, NHIỆM KỲ 2019-2024

Xem thêm...

Chính sách mới

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRE LUỒNG THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2015 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030.

Xem thêm...

Điều lệ hiệp hội

ĐIỀU LỆ Hiệp hội tre luồng tỉnh Thanh Hóa (Phê duyệt kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Xem thêm...

Thư viện ảnh

Tin tức

Triển khai dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam giai đoạn 3

Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam do USAID tài trợ và được thực hiện bởi Winrock International với sự

Oxfam: Khởi động dự án “Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị nghêu và tre tại Việt Nam” (Hợp phần chuỗi giá trị Tre) tại Nghệ An

Khởi động dự án trị giá 4,3 triệu Euro, do liên minh châu Âu (EU), Oxfam và đối tác đồng tài trợ, hư

Nhà tài trợ USAID kiểm tra việc triển khai Dự án Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu ở Rừng và Đồng bằng tại tỉnh Thanh Hóa.

Dự án Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu ở Rừng và Đồng bằng Việt Nam (VFD) là một chương trình đượ

Gửi thông tin đến hiệp hội

Send message with us successful ! thank you

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib64/php/modules/pdo_sqlite.so' - /usr/lib64/php/modules/pdo_sqlite.so: undefined symbol: sqlite3_column_table_name

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: