CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI HIỆP HỘI TRE LUỒNG TỈNH THANH HÓA - WElCOME TO THANH HOA BAMBOO ASSOCIATION

Giới thiệu Hiệp hội Thanh Hóa

Đại hội Tre thế giới 2020

Phương hướng hoạt động

BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI TRE LUỒNG TỈNH THANH HÓA KHÓA I, NHIỆM KỲ 2019-2024

Xem thêm...

Chính sách mới

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRE LUỒNG THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2015 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030.

Xem thêm...

Điều lệ hiệp hội

ĐIỀU LỆ Hiệp hội tre luồng tỉnh Thanh Hóa (Phê duyệt kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Xem thêm...

Thư viện ảnh

Tin tức

Triển khai dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam giai đoạn 3

Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam do USAID tài trợ và được thực hiện bởi Winrock International với sự

Oxfam: Khởi động dự án “Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị nghêu và tre tại Việt Nam” (Hợp phần chuỗi giá trị Tre) tại Nghệ An

Khởi động dự án trị giá 4,3 triệu Euro, do liên minh châu Âu (EU), Oxfam và đối tác đồng tài trợ, hư

Nhà tài trợ USAID kiểm tra việc triển khai Dự án Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu ở Rừng và Đồng bằng tại tỉnh Thanh Hóa.

Dự án Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu ở Rừng và Đồng bằng Việt Nam (VFD) là một chương trình đượ

Gửi thông tin đến hiệp hội

Send message with us successful ! thank you

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib64/php/modules/pdo_sqlite.so' - /usr/lib64/php/modules/pdo_sqlite.so: undefined symbol: sqlite3_column_table_name

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: